Politika kvality PANOP CZ

Systému managementu kvality zdravotnických prostředků (ISO 13485:2016)

Společnost Panop CZ s. r. o. byla založena v roce 2002 se zaměřením na výrobu a prodej ortopedických pomůcek.

Naše společnost je registrována jako Nestátní zdravotnické zařízení s vlastními výdejnami prostředků zdravotnické techniky. Stali jsme se členy Společenstva výrobců a prodejců zdravotnických prostředků.

  • Navazujeme spolupráci se zahraničním obchodem a patříme k lídrům na českém trhu.
  • Našim cílem je vysoce kvalitní výrobek a spokojený zákazník.
  • Prioritou je pinit právní a ostatní závazné požadavky.
  • Kvalita našich produktů je závislá na kvalitě nakupovaných materiálů, proto vybíráme nejvhodnější materiál a spolehlivé dodavatele.
  • Pečujeme o své zaměstnance, jejich rozvoj a vzdělávání.
  • Zlepšováním systému managementu zdravotnických prostředků a zaváděním nových technologií zvyšujeme efektivnost a kvalitu výroby zdravotnických prostředků.

V Hulíně dne 1. 10. 2021
Leo Paťava, jednatel společnosti

jednatel společnosti
Which part of your body do you care about?
English

unfold side menu
Products portfolio
© 2013–2024 PANOP CZ  |  All rights reserved
Design youngprimitive.cz  |  Code reseni.net

Ortézy

Socks