PANOP CZ – pohyb s jistotou

Společnost PANOP CZ s. r. o. byla založena v roce 2002. Hlavním programem je výroba a distribuce zdravotnických prostředků (ZP) třídy I., skupina 04 ortopedicko-protetická.

Vyrábíme celou škálu ortéz a bandáží pro trup a končetiny. Naše výrobky jsou plošně distribuovány po celé ČR. Hlavními partnery jsou nemocnice, ústavní a soukromé lékárny a výdejny zdravotnických potřeb.

Naše výrobky označené v katalogu „PAN“ splňují současné legislativní požadavky. Byla na ně vystavena klinická hodnocení, jsou zařazeny do úhradového číselníku a mají vydáno prohlášení o shodě.

Jsme členy Společenstva výrobců a prodejců zdravotnických prostředků.

Stali jsme se členy Společenstva výrobců a prodejců zdravotnických prostředků.
Which part of your body do you care about?
English

unfold side menu
Products portfolio
© 2013–2023 PANOP CZ  |  All rights reserved
Design youngprimitive.cz  |  Code reseni.net

Ortézy

Socks