Our certificates

Na systém řízení kvality nám dohlíží normy ISO. Naše firma je nositelem ISO 9001, což je nejznámější norma, podle které se provádí vlastní certifikace. Norma ISO pokrývá veškeré obory podnikání, výrobu i služby. Má mezinárodní platnost, což znamená, že nemusíme prokazovat znovu splnění požadavků v jiné zemi.

Certificate ISO PANOP CZ

Certifikát ISO PANOP CZ

Tímto se osvědčuje, že systém managementu kvality společnosti PANOP CZ s. r. o. vztahující se na vývoj, výrobu a prodej ortopedických pomůcek byl prověřen a certifikován NQA podle požadavků normy.

Download certificate
Which part of your body do you care about?
CALL +420 800 737 301  |  E-MAIL: info@panop.cz


unfold side menu
Products portfolio
© 2013 – 2018 PANOP CZ  |  All rights reserved
Design youngprimitive.cz  |  Code reseni.net

Ortézy

Socks